Pozycja Krótkie podsumowanie serwisu i oferty Ranking Odwiedziny Nota Końcowa
1 brak zdjęcia
Znaczenie i wykorzystanie cen transferowych

Międzynarodowe korporacje działające w wielu krajach a często również na wielu kontynentach stosują w wewnętrznych rozliczeniach ceny transferowe. Właściwie wyznaczenie poziomy cen pomiędzy oddziałami działającymi w poszczególnych krajach może mieć zasadnicze znaczenie dla ostatecznego poziomu zysku, jako całości. Możliwość taka istnieje dzięki znaczącemu zróżnicowaniu systemów podatkowych w poszczególnych państwach. Poszczególne kraje starają się przeciwdziałać praktyce zbyt wysokich cen transferowych gdyż prowadzi to do księgowego obniżenia zysku danej firmy. Wynikiem takich działań są akty prawne regulujące zasady, na jakich można wykorzystywać ceny transferowe. Kancelaria prawna A RT prowadzi specjalistyczne konferencje, na których omawiane są zagadnienia prawidłowego ustalania cen transferowych. Wiedza przekazywana w czasie konferencji pozwoli osobą w niej uczestniczącym na ustalenie optymalnego poziomu cen transferowych bez ryzyka przekroczenia przepisów prawnych.

Adres www:

Nasza ocena: 1

73 420 0