Pozycja Krótkie podsumowanie serwisu i oferty Ranking Odwiedziny Nota Końcowa
1 brak zdjęcia
Adresy mailowe firm niezbędne do kampanii promocyjnych

W relacjach Business to Business wykorzystywane jest bardzo często bezpośrednie docieranie do potencjalnych klientów z ofertą. Bardzo często jest to wykonywane przy pomocy poczty elektronicznej. Aby jednak taki mailing mógł być wysłany, potrzebne są adresy mailowe firm. Są one dostępne w specjalnych bazach danych tworzonych na potrzeby wykorzystywania w kampaniach reklamowych. Dla wykorzystujących te adresy mailowe firm ważne jest to, że znajdujące się w bazie danych podmioty lub osoby wyraziły zgodę na wykorzystywanie swoich danych i na otrzymywanie korespondencji promocyjnej. Tylko wtedy możliwy jest zgodny z prawem mailing.

Adres www:

Nasza ocena: 8

15 768 0