Pozycja Krótkie podsumowanie serwisu i oferty Ranking Odwiedziny Nota Końcowa
1 Pomoc w kontakcie z KOBIZE

KOBIZE, czyli Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami, to instytucja, od której zależy przydzielanie pozwoleń na emisję zanieczyszczeń dla wielu działających w Polsce zakładów produkcyjnych i innych przedsiębiorstw, których praca wpływa w taki lub inny sposób na środowisko naturalne. Aby zapewnić więc odpowiednie decyzje podjęte dla naszej firmy przez KOBIZE, warto zatrudnić profesjonalnego podwykonawce znającego się na rzeczy i specjalizującego się w pośredniczeniu pomiędzy firmami a KOBIZE oraz innymi instytucjami związanymi z ochroną środowiska. Tego rodzaju pośrednikiem posiadającym bardzo duże doświadczenie jest firma Ekostandard.

Adres www: http://ekostandard.eu/kobize

Nasza ocena: 1

245 251 0