Pozycja Krótkie podsumowanie serwisu i oferty Ranking Odwiedziny Nota Końcowa
1 Kursy dla dydaktyków

Kursy doskonalące i szkolenia zawodowe dla nauczycieli, księgowych i innych branż można znaleźć w ofercie naszego centrum edukacyjnego. Gwarantujemy bardzo ciekawe programy szkoleniowe oraz wykłady realizowane przez doświadczonych w danej branży trenerów i specjalistów. Oferujemy także dogodne miejsca na nasze szkolenia i kursy doskonalące - w szczególności dla grup zorganizowanych. Regularnie rozszerzamy zakres oferowanych usług szkoleniowych - w tym o te, na które pojawia się zapotrzebowanie wśród odbiorców. Przykładem są aktualne szkolenia dla nauczycieli i dyrektorów szkół związane np. z reformą edukacji oraz zmiana podstawy programowej w szkołach podstawowych i średnich. Dużym zainteresowaniem cieszą się także różnego rodzaju specjalistyczne szkolenia dotyczące określonych działań w edukacji - np. wdrażanie rozwiązań informatycznych czy programowania w szkołach. Na stronie internetowej naszego centrum szkoleniowego znajduje się szczegółowy katalog wszystkich oferowanych obecnie kursów.

Adres www: https://spe.edu.pl/category/kursy-szkolenia-otwarte/

Nasza ocena: 1

328 735 0